Κάντε "κλικ" για να δείτε σε μεγαλύτερο μέγεθος το εξώφυλλο

Τίτλος: C: από τη Θεωρία στην Εφαρμογή
(Δ' Έκδοση, 2023)
Συγγραφείς: Γ. Σ. Τσελίκης - Ν. Δ. Τσελίκας
ISBN: 978-960-93-1961-4
Σελίδες: 888
Διαστάσεις: 17x24
Διάθεση:


Ο κώδικας των λυμένων ασκήσεων της νέας, 4ης έκδοσης του βιβλίου είναι διαθέσιμος εδώ .
Μπορείτε να "κατεβάσετε" τον κώδικα των λυμένων ασκήσεων της 3ης έκδοσης του βιβλίου εδώ
Μπορείτε να "κατεβάσετε" τον κώδικα των λυμένων ασκήσεων της 2ης έκδοσης του βιβλίου εδώ
Αντίστοιχα, ο κώδικας των ασκήσεων της 1ης έκδοσης του βιβλίου βρίσκεται εδώ
Οδηγίες:

1) Αποσυμπιέστε το .rar αρχείο στον υπολογιστή σας.
2) Αποσυμπιέζοντας, δημιουργείται ο φάκελος "source_code_vX" ("X": 1 για την 1η έκδοση, 2 για τη 2η και 3 για την 3η, αντίστοιχα), ο οποίος περιέχει τους υποφακέλους "Chapter_XX" ("XX": ο αριθμός του αντίστοιχου κεφαλαίου του βιβλίου).
3) Κάθε υποφάκελος "Chapter_XX" περιέχει τον πηγαίο κώδικα (αρχεία της μορφής XX_YY.c) με τις λύσεις της κάθε άσκησης "YY" του αντίστοιχου κεφαλαίου "ΧΧ" του βιβλίου.

Για παράδειγμα, το αρχείο 6_03.c αποτελεί τον πηγαίο κώδικα με τη λύση της τρίτης άσκησης του έκτου κεφαλαίου του βιβλίου.
Το αρχείο αυτό θα βρίσκεται μέσα στον υποφάκελο "Chapter_06", στον οποίο θα περιέχονται τα αρχεία με τον πηγαίο κώδικα όλων των λυμένων ασκήσεων του έκτου κεφαλαίου του βιβλίου.